På svenska

Här finns några av de svenska texter som jag skrivit under mina år som student.
Vissa texter känns för mig aningen daterade men jag tror ändå att det kan finnas ett värde i att presentera idéerna.